LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 13
Podopieczna, u której występują objawy afazji, może mieć trudności związane

A.
B.
C.
D.