LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 7
Toaletę twarzy należy rozpocząć od mycia

A.
B.
C.
D.