LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 14
Wykonując okład zimny (wysychający), należy

A.
B.
C.
D.