LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 38
Przygotowując kąpiel pacjenta w wannie, przede wszystkim należy zadbać

A.
B.
C.
D.