LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 26
Po wykonaniu toalety całego ciała podopiecznego unieruchomionego w łóżku, basen użyty do toalety krocza należy

A.
B.
C.
D.