LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 34
Zmieniając bieliznę pościelową choremu leżącemu w łóżku, należy zdjętą pościel

A.
B.
C.
D.