LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 37
Podczas wykonywania toalety kończyn górnych u osoby chorej leżącej w łóżku, na końcu należy umyć

A.
B.
C.
D.