LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 7
Wykonanie zmiany bielizny pościelowej i osobistej należy udokumentować

A.
B.
C.
D.