LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 9
Jako fizyczny miejscowy środek przeciwzapalny zimny, suchy opiekun powinien zastosować

A.
B.
C.
D.