LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 27
Przeciwwskazaniem do stosowania fizycznych środków przeciwzapalnych zimnych są

A.
B.
C.
D.