LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 9
Okład zimny należy zmieniać

A.
B.
C.
D.