LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 21
Podczas wykonywania porannej toalety chorej leżącej w łóżku opiekun zauważył u niej brudne włosy, siniaka po pobraniu krwi w zgięciu łokciowym, zaczerwienienie w okolicy ogonowej i suchość skóry. Powinien bezwzględnie poinformować pielęgniarkę

A.
B.
C.
D.