LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 22
Przed karmieniem pacjenta przez założony do żołądka zgłębnik opiekun powinien

A.
B.
C.
D.