LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 23
Do mycia skóry wokół stomii należy stosować

A.
B.
C.
D.