LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 12
Wielkość otworu płytki stomijnej powinna być większa od stomii

A.
B.
C.
D.