LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 8
Po wymianie worka na mocz u osoby chorej i niesamodzielnej należy zużyty worek

A.
B.
C.
D.