LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 7
Które działania aktywizujące należy zaproponować, aby opóźnić proces otępienny u osoby starszej?

A.
B.
C.
D.