LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 26
Opiekun podczas komunikowania się z podopiecznym po udarze niedokrwiennym mózgu, u którego występuje afazja ruchowa, nie powinien

A.
B.
C.
D.