LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 37
Zmniejszenie sprawności fizycznej u ludzi starszych wynika ze

A.
B.
C.
D.