LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 38
Wraz ze starzeniem się organizmu bardzo często następuje

A.
B.
C.
D.