LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 38
Aby rozpoznać u pacjenta leżącego, z logicznym kontaktem słownym, niezaspokojoną potrzebę wydalania,najlepszymi metodami będą

A.
B.
C.
D.