LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 21
W przypadku wystąpienia osłabienia jednej kończyny, bełkotliwej mowy i zaburzeń równowagi u pacjenta, opiekun medyczny powinien

A.
B.
C.
D.