LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 23
Jednym ze wskazań do ułożenia pacjenta w pozycji wysokiej jest

A.
B.
C.
D.