LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 36
Jedną z zasad obowiązujących w trakcie wykonywania toalety ciała chorego w łóżku jest

A.
B.
C.
D.