LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 27
W trakcie wykonywania toalety jamy ustnej u przytomnego, ale niesamodzielnego pacjenta, należy

A.
B.
C.
D.