LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 22
Wykonując zgodnie z algorytmem toaletę całego ciała u pacjenta leżącego w łóżku, po umyciu brzucha należy

A.
B.
C.
D.