LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 27
Ścieląc puste łóżko, należy odłożyć na krzesło

A.
B.
C.
D.