LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 21
Przed przystąpieniem do założenia czepca przeciwwszawiczego należy

A.
B.
C.
D.