LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 16
O zastosowaniu przymusu bezpośredniego wobec pacjenta z zaburzeniami psychicznymi, przebywającego w szpitalu, może zadecydować

A.
B.
C.
D.