LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 17
Jeżeli pacjentowi, u którego lekarz podejrzewa zakrzepowe zapalenie żył głębokich, lekarz zlecił wykonanie badania rentgenowskiego w pracowni mieszczącej się w innej części szpitala, to opiekun powinien poinformować pacjenta o badaniu oraz

A.
B.
C.
D.