LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 29
Sprzętem ortopedycznym, który ułatwi przemieszczanie się podopiecznej ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu kolanowego, jest

A.
B.
C.
D.