LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 22
W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentowi przytomnemu w trakcie karmienia, opiekun powinien zwrócić uwagę przede wszystkim na

A.
B.
C.
D.