LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 38
Pacjentka będzie miała nazajutrz wykonaną planową operację usunięcia pęcherzyka żółciowego. Opiekun medyczny w trakcie rozmowy z pacjentką powinien

A.
B.
C.
D.