LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU20 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 16
Przedstawiony znak umieszczany na towarach oznacza, że
A.
B.
C.
D.