LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU20 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 9
W hurtowni kosmetycznej przeprowadzono inwentaryzację. Na podstawie danych z inwentaryzacji zawartych w tabeli określ wartość niedoboru towarów.
A.
B.
C.
D.