LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU20 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 39
W którym z wymienionych przypadków należy wystawić fakturę korygującą?

A.
B.
C.
D.