LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 9
Która z zasad tworzenia części <head> języka HTML jest poprawna?

A.
B.
C.
D.