LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 23
W języku HTML znacznik <strong> tekst</strong> będzie wyświetlany w ten sam sposób przez przeglądarkę co znacznik

A.
B.
C.
D.