LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 37
W języku HTML, aby zapisać sekcję cytatu, która może zawierać kilka paragrafów tak, by przeglądarka dodała wspólne wcięcie, należy zastosować znacznik

A.
B.
C.
D.