LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 9
W przedstawionej definicji stylu CSS, powtarzanie dotyczy
A.
B.
C.
D.