LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 18
Strona HTML definiuje akapit oraz rysunek. Aby rysunek został umieszczony przez przeglądarkę w tej samej linii co akapit po jego lewej stronie, należy w stylu CSS rysunku zawrzeć własność

A.
B.
C.
D.