LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 7
W języku CSS określono formatowanie znacznika h1 według wzoru. Zakładając, że żadne inne formatowanie nie jest dodane do znacznika h1, wskaż sposób formatowania tego znacznika.
A.
B.
C.
D.