LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 27
Aby przygotować szablon strony z trzema kolumnami ustawionymi obok siebie, można posłużyć się stylem CSS
A.
B.
C.
D.