LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 12
Modelem barw opisującym kolor z użyciem stożka przestrzeni barw jest

A.
B.
C.
D.