LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 36
Aby edytować nakładające się na siebie pojedyncze fragmenty obrazu, pozostawiając pozostałe elementy niezmienione, należy zastosować

A.
B.
C.
D.