LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 14
W języku SQL wykorzystywanym przez bazę danych MySQL atrybut UNIQUE polecenia CREATE TABLE

A.
B.
C.
D.