LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 31
Dana jest tabela o nazwie przedmioty z polami ocena i uczenID. Aby policzyć średnią ocen ucznia o ID równym 7, należy posłużyć się zapytaniem

A.
B.
C.
D.