LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 16
Formularz nadrzędny wykorzystywany do nawigacji w bazie danych pomiędzy dostępnymi w systemie formularzami, kwerendami jest nazywany formularzem

A.
B.
C.
D.