LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 38
W bazie danych sklepu komputerowego istnieje tabela komputery. Aby zdefiniować raport wyświetlający dla dowolnego zbioru danych tabeli, jedynie pola tabeli dla komputerów, w których jest nie mniej niż 8 GB pamięci, a procesor to Intel, można posłużyć się kwerendą

A.
B.
C.
D.