LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 19
Za pomocą polecenia ALTER TABLE można

A.
B.
C.
D.